Vad är ESDF?

ESDF står för ”eSports & Digital Future” och är ett drogfritt event som har som mål att sätta Halmstad och Halland på e-sportkartan och därefter sprida verksamheten till flera städer samtidigt som det bidrar till ökad förståelse från familj, vänner och samhälle om vad e-sport är. 

Eventet är också menat att bli en plattform som kopplar samman teknik- och datorintresserade människor med det lokala näringslivet, företag som behöver kompetenser och universitet/högskolor som kan ge kunskaper för att skapa jobbmöjligheter.

E-sporten

Ett allt större intresse för e-sporten och en brist på fysiska platser och evenemang där detta kan utövas är några av anledningarna till att ESDF har skapats. Vanlig sporter som t.ex. fotboll har lag från olika städer som tävlar med varandra under kupper som både ungdomar och vuxna kan åka på. ESDF har som vision att bli ett nätverk av event som sträcker sig över både stads- och länsgränser där både lokala lag och lag byggda av människor från flera städer kan ses och tävla inom olika grenar (spel). 

Forum - framtid - förankring

FORUM FÖR KUNSKAP OCH DIALOG

ESDF är ett evenemang som knyter samman människor i olika åldrar från olika bakgrund och religion kring ett gemensamt intresse. Samtidigt behövs en ökad förståelse från familj och vänner om vad e-sport är förutom att bara “sitta framför datorn och spela”, och även här vill ESDF hjälpa till genom att bli ett forum för kunskap och dialog kring hur e-sporten kan bli en del av vanliga familjers vardag.

VÅR DIGITALA FRAMTID

Efterfrågan på kompetenser inom teknik och programmering blir större för varje år som går. Företag och näringsliv söker med ljus och lykta efter människor med intresse och kunskaper som kan möta det allt mer tekniktörstande samhället. Universitet och högskolor har kurser och utbildningar som lägger grunden till dessa hett eftertraktade kunskaperna.


Den digitala framtiden är på väg med stormsteg och ESDF ska bli plattformen som knyter samman teknikintresserade människor med lärosäten som kan ge dem djupare kunskaper inom tekniken och med företagen som söker dessa kunskaper.


LOKAL FÖRANKRING

ESDF är ett e-sportevenemang som ska sträcka sig mellan städer och län men grogrunden ska ligga i det lokala samhället. ESDF vill vara en stöttepelare till lokal tillväxt och en grund till nätverkande och samarbeten snarare än en konkurrerande verksamhet. 


Inom e-sportvärlden har det fram till nyligen funnits mindre vilja till samarbete då varje event och LAN har velat bli det största. 

Där vill ESDF gå emot trenden och tillsammans med befintliga evenemang och föreningar skapa det bästa möjliga forumet för 

e-sporten och teknikutvecklingen i Sverige.